සයිබර් අවකාශයේ සිහලුන්ගේ චින්තනයන්

සිංහල ගී පද


ගුණදාස කපුගේ :- මං මුලාවී
                                   මේ සදේම
                                   සබඳ

නන්දා මාලනී :- පූජාසනයේ
                                රැක් අත්තන මල මුදුනේ 


මිල්ටන් මල්ලවාරච්චි :- ඔබෙ නිල් නුවන්
                                              මා නොසිතු දේ

රූකාන්ත ගුණතිලක :- කඳුලු බිඳක් මා වෙනුවෙන්
                                            සුවඳ දැනී දැනෙනවා 

ඔබේ අදහස්