සයිබර් අවකාශයේ සිහලුන්ගේ චින්තනයන්

Cool vbscripts ටිකක් මෙන්න

අද මම පොඩි cool vbscripts ටිකක් අරන් ආවා.

මේ vbscript එකෙන් වෙන්නේ CD Tray එක ඇරිලා වැහෙන එක අපි vbscript එක නවත්තනකම් run වෙනවා.මේ vbscript එකෙන් වෙන්නේ වෙන්නේ එක දිගට බීප් වෙවී යන එකKeyboard එකේ Num Lock, Caps Lock හා Scroll Lock ලයිට්ස් 3නම පත්තු වෙනවා මේ vbscript එක run කරාම.
  කැමති දෙයක් කොම්පුටරේට කියන්න දෙන්න පල්ලෙහා තියෙන කෝඩ් එක notepad එකේ හරි කැමති text-editor එකක paste කරලා .vbs කියල save කරන්න.

Do
StrText=("your computer will be exploding in")
strText2=("10 seconds")
set ObjVoice = CreateObject("SAPI.SpVoice")
ObjVoice.Speak StrText
ObjVoice.Speak StrText2
Loop

නැත්තම් මෙතන ක්ලික් කරලා vbscript එක බාගෙන එක edit කරගන්නත් පුළුවන්. BOLD කරලා තියෙන තැන් වලට කැමති text එකක් දැන් ටෙස්ට් කරලා බලන්න

run වෙන vbscripts නවත්තන්න Ctrl + Alt + Delete එක වර ඔබලා Task Manager එකට යන්න නැත්තම් පහල තියෙන විදිහට task bar එකේ right click කරලා Task Manager යන්න


ඊට පස්සේ wscript.exe එක end process කරන්න :D


Share this article :

+ comments + 1 comments

ඔබේ අදහස්