සයිබර් අවකාශයේ සිහලුන්ගේ චින්තනයන්

අතීතය සිහිනයක් පමණයිඅතීතය සිහිනයක් පමණයි
සැබෑ සුවඳක් නෑ...
එදා සෙනෙහෙන් නොබැඳුණා නම්
මෙදා වියොවක් නෑ...//

තැනූ මන්දිර බිඳී වැටුණත්
නෙතේ කඳුළක් නෑ...//
සිනහවෙන්නට වරම් නොලදත්
හිතේ කිළුටක් නෑ...

අතීතය සිහිනයක්.....

සොබා දහමට නොවන අවනත
ලොවේ කිසිවක් නෑ...//
ලොවේ පැරදුම මතක කිසිදා
ලැබූ දිනුමක් නෑ...

අතීතය සිහිනයක්.....

ගායනය :- කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ
පද රචනය :- පල්ලෙගම හේමරතන හිමි
තනුව :- උපාලි ජයලත්
සංගීතය :- නාලක අංජන කුමාර
Share this article :

ඔබේ අදහස්