සයිබර් අවකාශයේ සිහලුන්ගේ චින්තනයන්

ඉපදී ලොවේ
සිනහ කඳුළු එනවා... යනවා...

ඉපදී ලොවේ නවාතැන්පලේ
මිනිසා රඟයි රංගනේ...
බවයෙන් බවේ විරාමේ අපේ
කාලේ ටිකයි ජීවිතේ...
සිනහ කඳුළු එනවා.. යනවා...

මේ සීත කතරේ නැවතී ඉන්නා
අම්බලමයි මාවතේ....
මේ පාළු කතරේ ඔබ මා හමු වූ
යා යුතු මග මෙය වේ....
අහගන්න මිතුරේ ලෝකය කරළිය වෙනවා
මායාවේ නළුවො අපි...

භවයෙන් භවේ....

නොනිවන්න මිතුරේ පහනේ ඡායා
කිසිදා මේ අත්වැලේ...
සුදිලේ වී සැමදා නාමේ ඔබගේ
හිරු සේ ආකාසයේ...
ජය ගන්න මතුදා පැරදුම පැරදිය යුතුවේ
මේ ලෝක රඟ මඬලේ...

ගායනය :- ග්‍රේෂන් ආනන්ද
පද රචනය :- හේමසිරි හල්පිට
සංගීතය :- සරත් ද අල්විස්
චිත්‍රපටය :- මමයි රජා
අධ්‍යකෂනය :- සුනිල් සෝම පීරිස්
තිර ගතවු දිනය :- 1989.01.06
රගපෑම් :- විජය කුමාරතුංග & සබීතා පෙරේරා & ජීවන් කුමාරතුංග 
Share this article :

ඔබේ අදහස්