සයිබර් අවකාශයේ සිහලුන්ගේ චින්තනයන්

කෝමා පැතු
කෝමා පැතු ඔබේ ආදරේ
කෝමා පැතු ඔබේ ආදරේ
කෝමා පැතු.... 

ආවේ එදා මා තිනි වී ලොවේහි
නැති වී ගියා ඒ හැඟුමන් මෙහි..//
යළි මා අනාතයි උතුරා ගලා යයි
සංවේදනා......

කෝමා පැතු.......

ඈ හා අතීතයේ ගැයු ගීත රාවේ
මුසු වී ඇසේවා සුළඟේ පවා..//
කෙවිලි කැදැල්ලේ කොවුලා ඉගිල්ලේ
දැන් ඈ දමා......

කෝමා පැතු.......

පායා පහන් වු රන් තාරකාවෝ
අඳුරේ දමා මා නොපෙනී ගියා..//
කවදාද ආයේ පායා දිලෙන්නේ
රන් තාරකා.......

කෝමා පැතු.......

ගායනය :- T.M.ජයරත්න
පද රචනය :- රංජිත් වීරසිංහ
සංගීතය :- ප්‍රේමසිරි කේමදාස
චිත්‍රපටය :- ජනක සහ මංජු
අධ්‍යක්ෂණය :- K.A.W.පෙරේරා
තිරගත වූ දිනය :- 1978 ජනවාරි 27
රඟපෑම :- ජයන්ත දාස් පෙරේරා (ජනක),ගෝතමී පතිරාජ (මංජු)
Share this article :

ඔබේ අදහස්