සයිබර් අවකාශයේ සිහලුන්ගේ චින්තනයන්

අහස් වියන
සිහිනයයි ඔබ 
තදින් පියැවුණු නෙතු පියන් අතරේ
සොඳුරු සැමරුම් පමණි හැම අත 
ඔබ නොමැත අද කඳුළු මල් අතරේ

කිඳුරු ළද ඔබ 
නිබඳ හිනැහෙන රළ බි‍ඳෙන වෙරළේ 
කඳුළු සමුදුරු දෙනෙත් මුල නිති 
හඬ හඬා වැලපේ

මිරිඟු දිය ඔබ
දිය බිඳක් නැති රුදුරු මරු කතරේ
සදාකාලික පිපාසයකින් 
සෙනෙහසේ විල සොයා යම් රහසේ

-ශකුවි-
Share this article :

ඔබේ අදහස්