සයිබර් අවකාශයේ සිහලුන්ගේ චින්තනයන්

සුවඳ දැනී දැනෙනවාසුවඳ දැනී දැනෙනවා 
උදා හිරු එළියේ 
අලුත් ඉරක්දෝ මේ
හිතට ගලනවා හීන බිඳු බිඳු 
හීන් පිනි හුළගේ 
හිනස්සා හිත ගැඟුම්
සුවඳ දැනී දැනෙනනවා 

ඊයේ නොදුටුව ලස්සන ලෝකය අද කොයින්දෝ 
හෙමිහිට ඇවිදින් මිදුල දිගේ මට තුරුළු වෙනවා 
ජීවිතේ ... සුන්දරද මෙතරම් ...
සුවද දැනී දැනෙනවා 

රෑන රෑන එන පාට පාට සමනළයෝ
පේන පේන මල සිපගන්නෝ ..
ආදරේ ....
ඔච්චම් කර කර හංකිති කවනා ආදරේ... 
බලාපොරොත්තුව දෝත දරා 
මග බලා ඉඳි ඔබ එනතුරා 
ආයේ හෙට දවසක් තියේද අද වාගේ 
ජීවිතේ සුන්දරද මෙතරම්..
සුවඳ දැනී දැනෙනවා 

- රූකාන්ත ගුණතිලක-
Share this article :

ඔබේ අදහස්