සයිබර් අවකාශයේ සිහලුන්ගේ චින්තනයන්

මේ ඉරහඳ යට හමු වීමේ ඉරහඳ යට හමු වී
ආදරයෙන්....
කතා කරපු අය සෙනේ වඩපු අය
ළඟ පාතකවත් නෑ..//

අද නුඹ කොතැන ද අද මා කොතැන ද
දන්නේ නෑ නුඹ මටත් හොරා
ජීවන මහ මඟ සටන් වැදී අත
නාඳුනනා පෙම්වතුන් වෙලා

දැන හඳුනාගත් කාලයෙ ඉඳලා
ළබැඳි දයාවෙන් සිටිය නිසා
අප වෙනුවෙන් අප නමින් හෙළන්නට
හෙටටත් කඳුළක් ඉතිරි වෙලා

ගායනය :- විශාරද එඩ්වඩ් ජයකොඩි
පද රචනය :- පූජ්‍ය රඹුකන සිද්ධාර්ථ හිමි
සංගීතය :- එම්.ආර්. චූලසිංහ
Share this article :

ඔබේ අදහස්